ППК Кортен - лозов посадъчен материал
  • ППК Кортен
  • Лозов посадъчен материал, грозде, лози
  • пшеница, ечемик
  • лозя
  • животни, крави, добитък
Съобщения, обяви, продажби

ППК "Кортен" е създадена през 1992 година. Тя е една от водещите кооперации в региона, утвърдена като лидер в производството и отглеждането на лозя. Природоклиматичните условия в района на с. Кортен са изключително благоприятни за производството на лoзи и грозде. Кооперацията произвежда над 30 десертни и винени сортове лози. Широко застъпени са винените: Каберне, Мерло, Мавруд, Памид, Димят, Червен Мискет, Мискет Отонел и десертни: Дунав, Плевен, Болгар, Брестовица, Марица, Кардинал, Велика, Хамбургски Мискат, Молдова и др.


Наред с производството на грозде и лозов посадъчен материал кооперацията разполага със значителни площи зърнено-житни култури, рапица, слънчоглед, царевица, люцерна, овощни култури.


ППК "Кортен" разполага с кравеферма за едър рогат добитък, както и голям селскостопански двор с модерен машинно-тракторен парк.